Реаговање начелника Љубише Ћосића на наш текст о језеру у Источном Сарајеву

0
2826

На адресу нашег портала је стигло реаговање начелника општине Источно Ново Сарајево, Љубише Ћосића, везано за текст „Могу ли се грађани изборити за спас и уређење језера у Источном Сарајеву“.

Реаговање преносимо у цјелости:

Поштовани,

имајући у виду да је ваш текст, наслов и датум везе, изазвао интересовање и бројне реакције наших суграђана, као и на актуелност тренутка кроз заинтересованост грађана Источног Сарајева и Источног Новог Сарајева да имају на располагању већи број рекреационих површина у својим општинама и граду, а све у циљу истинитог и правовременог информисања грађана и јавности, користимо прилику да грађане путем вашег интернет портала обавијестимо о сљедећем:

У урбаном дијелу општине Источно Ново Сарајево, правила градње и градња јавних, пословних, стамбених, стамбено-пословних, културних, забавних, спортских, образовних и осталих објеката утврђена је просторном планском документацијом у виду регулационих планова „Центар 1“ и „Центар 2“.

Обухват Регулационог плана „Центар 1“ површином обухвата улице Николе Тесле, Цара Душана, Цара Лазара, Карађорђева, Стефана Немање, Спасовданска, Прве Сарајевске бригаде, Змај Јовина и Иве Андрића. Забавно-рекреациони објекти у обухвату овог регулационог плана који се сматрају парковима су парк „Сунце“ и градски парк „Гаврило Принцип“. Оба парка су јасно дефинисана регулационим планом и у свом обухвату имају различите садржаје, као што су пјешачке стазе, мобилијар за дјецу, фонтана, спортска игралишта, дјечија игралишта, мјеста за одмор и остало.

Битно је рећи да се у обухвату регулационог плана налази спрортска дворана и градски трг, за чију изградњу односно реконструкцију, постоје обезбјеђена финансијска средства и тендер за извођење радова на ова два јавна објекта ће бити објављен до краја 2017.године. Такође, веома је битно истаћи да је степен изграђености свих објеката у обухвату регулационог плана „Центар 1“ 80 %, а да су оба парка у потпуности изграђена. 

Обухват регулационог плана „Центар 2“ је ограничен улицама Хиландарска (на западу), Прве Сарајевске бригаде (на сјеверу), Касиндолског батаљона (на југу) и улицом Дечанска (на истоку). Улица Дечанска је нова улица у фази изградње, паралелна са улицама Спаосвданска и Хиландарска, а спајаће улицу Стефана Немање (са кружног тока) и улицу Касиндолског батаљона. За ову улицу популарно кажу да „пролази“ кроз ФАМОС.

 У обухвату регулационог плана „Центар 2“ предвиђен је јавни парковски објекат односно парк површине 12.000 м2, локацијски позициониран иза „леђа“ стамбено-пословних ламела у блоку 3 и блоку 4 (инвеститори предузећа „Ехта-р“ д.о.о. Дервента и „Аквамонтмерц“ д.о.о. Источно Сарајево.

Недавно је на овој локацији почео ископ, утовар и одвоз земље депоноване у ранијим периодима, које према стручном елаборату има преко 60.000 м3 на овој локацији, и процјена је да ће само вриједност радова на одвозу ове земље износити око 500.000,00 КМ. Како би се локација предвиђена регулационим планом за изградњу парка, уредила и припремила, потребно је извршити одвоз свих количина земље, и наша процјена је да ће ове активности трајати до краја 2017. године, и током 2018.године, како би радови на изградњи будућег парка започели 2019.године. Оно што ће овај парк чинити сличним градском парку „Гаврило Принцип“ је чињеница да је у њему регулационим планом, такође предвиђена изградња два дјечија игралишта, док ће разлика бити у томе што ће пројектни задатак за израду идејног рјешења бити дефинисан тако да захтјева мноштво шетачких стаза и тзв. „зелених“ садржаја. Степен изграђености свих објеката у обухвату регулационог плана „Центар 2“ је тренутно око 55 %, а план општинске управе је да до 2020. године буде потпун односно 100 %.

Претходно наведено је било потребно објаснити, како би грађанима једноставније и прецизније помогли у схватању локације језера у Источном Новом Сарајеву и његову позиционираност у просторно-планској документацији. Језеро о коме се много пише се не налази у обухвату ниједне просторно-планске документације, из простог разлога што за подручје на коме се језеро налази никада и још увијек није донесена просторно-планска документација, односно регулациони план. План општинске управе општине Источно Ново Сарајево је да у првој половини 2018.године, кроз поштовање законских и стручних процедура, у скупштини општине Источно Ново Сарајево усвојимо будући регулациони план „Центар 3“ који ће дефинисати правила градње и градњу свих врста објеката на овом подручју, укључујући и подручје језера. Свакако да ће у обухвату овог регулационог плана, као и код обухвата претходних, бити стамбених, пословних, стамбено-пословних, забавних, образовних, спортских и осталих врста објеката, међу којима ће сасвим сигурно своје мјесто наћи и језеро, као својеврсни резерват природе у центру града. Наравно, под условом да се заиста утврди да са ради о језеру које има свој природни доток воде. Према томе, а још једном у циљу истинитог информисања грађана и јавности, општинска управа никада није имала план да подручје језера и само језеро „бетонизира“, „затрпа“, или шта већ, већ смо од самог почетка, свијесни значаја ове локације, и у том правцу смо дјеловали, сходно могућностима и степену реализације инфраструктурних планова.

Као што се може видјети, опредјељење и јасан стратешки лан општинске управе је да обухват сваког од регулационих планова – „Центар 1“, „Центар 2“ и „Центар 3“ има парковске односно забавно-рекреационе просторе за све генерације становника општине.

На крају, Вама, и осталим медијима, као нашем партнеру у информисању грађана и јавности, желимо да изразимо наду да ћемо заједнички учествовати у креирању предложених рјешења за будуће језеро, током јавних и стручних расправа за донешење будућег регулационог плана „Центар 3“.

Услови коментарисања:

Молимо упишите Ваш коментар
Молимо упишите Ваше име