Utisci

Marko Đogo

Marko Đogo od oca Rista (žurnaliste) i majke Gordane (dipl. ekonomiste) u Sarajevu započinje osnovno-školsko obrazovanje koje usljed ratnih okolnosti završava na Palama. Nakon toga upisuje Gimanziju, opšti smjer, na Palama. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 2002. godine gdje diplomira 2006. godine kao student generacije sa prosječnom ocjenom 9,13. Iste godine upisuje post-diplomske studije, smjer Poslovne finansije i bankarstvo, na Ekonomskom fakultetu na Palama, gdje magistrira 2009. godine sa magistarskim radom pod naslovom: „Uticaj finansijske liberalizacije na privrede Zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na BiH“. U toku post-diplomskih (magistarskih) studija ostvario je prosječnu ocjenu 9,70. U aprilu 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj režima deviznog kursa na platne bilanse Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“, na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr Radovana Kovačevića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Kao izuzetan student bio je stipendista Evropske komisije,  Fondacije dr Milan Jelić, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Grada Istočno Sarajevo.

Od 2007. Godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu.

Aktivan je naučni radnik sa objavljene tri knjige i dvadeste i pet naučnih radova u BiH; Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac troje djece.

Dušan Šehovac

Mr sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji, a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama, zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Za sebe kaže da obožava da se ne slaže ni sa samim sobom!

Danilo Dangubić

Otac Danilo Dangubić će ostati upamćen kao sveštenik koji je za vrijeme svoje službe u Istočnom Sarajevu, gdje je obavljao dužnost parohijskog sveštenika i starješine hrama Svetog Vasilija Ostroškog, sebe u potpunosti davao da nam osvijetli autentično Hrišćantvo. On je sveštenik koji je u svakoj službi nezaobilazno propovijedao na neobičan i pristupačan način. Umio je da savetuje, ali i da se posavetuje u svojoj crkvi, ali i po "košnicama istočnosarajevske novogradnje". Sveštenik Danilo je ličnost koja trenutak pretvara u “vječnutak”.

Po pozivu vladike Grigorija u maju 2019. godine otac Danilo otišao je na službu u Eparhiju diseldorfsku i njemačku.

Duško Bošković

Rođen davne 1962. godine u najkraćem mjesecu u godini u sred Sarajeva,  od oca Aleksandra i majke Anke. Cijeli život proveo u rodnom gradu što i  sada radi u granicama svojih mogućnosti i otežanim uslovima. Po zanimanju inženjer telekomunikacija koji se bavi uočavanjem očiglednih stvari o kojima voli da ponešto i napiše, što poneko ponekad i objavi.

Mnogi portali su mu objavili tekstove, a sa nekih je i skinut kao kolumnista, jer je prerazbarušen, neuklopljiv i netipičan stvaralac.

Tri puta je nagrađivan od strane vasione, suprugom i dvojicom sinova. Svoje video radove objavljuje i na Jutjub kanalu, svjestan činjenice da je slika, a pogotovo video često govorljiviji od teksta.