Како се остварује право на породичну пензију у Српској?

20.03.2024. 08:49
0
ИЗВОР: nezavisne.com

У случају смрти осигураника, чланови његове породице могу остварити право на пензију, но да ли знате под којим условима, односно шта је потребно да испуне у Републици Српској?

Ко може остварити ово право?

Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању РС, право на породичну пензију имају чланови породице умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за старосну или инвалидску пензију те чланови породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије.

Члановима породице умрлог осигураника, односно корисника пензије, сматрају се:

- брачни супружник (удовица, односно удовац),

- разведени брачни супружник или ванбрачни супружник, ако му је правоснажном пресудом суда досуђено право на издржавање,

- дијете, рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак,

- дијете без оба родитеља или дијете коме су оба родитеља потпуно и трајно неспособни за привређивање, које је осигураник или корисник пензије издржавао до своје смрти, и

- родитељ (отац и мајка, очух и маћеха, усвојилац) које је осигураник или корисник пензије издржавао до своје смрти.

Ево када удовица има право на породичну пензију:

а) ако је на дан смрти супруга навршила 50 година живота,

б) ако је на дан смрти супруга била потпуно неспособна за привређивање, односно ако је таква неспособност настала у року од једне године од дана смрти супруга,

в) ако је послије смрти супруга остало једно или више дјеце која имају право на породичну пензију, а она обавља родитељске дужности према тој дјеци.

Даље слиједи:

- удовица која у току коришћења права на породичну пензију остварену у складу са ставом 1. т. б) и в) овог члана наврши 50 година живота задржава право на породичну пензију.

- удовица којој право на породичну пензију остварену у складу са ставом 1. тачка в) овог члана престане прије навршених 50, али послије навршених 45 година живота, може поново остварити право на породичну пензију кад наврши 50 година живота.

- удовица која није остварила право на породичну пензију у складу са ставом 1. тачка в) овог члана, иако је испуњавала услове, може остварити право на породичну пензију и након престанка права на породичну пензију дјеце, под условима утврђеним овим законом.

- удовица која у току коришћења права на породичну пензију, остварену у складу са ставом 1. тачка в) овог члана, постане потпуно неспособна за привређивање задржава право на породичну пензију док постоји таква неспособност.

- удовица која у току коришћења права у складу са ставом 5. овог члана наврши 50 година живота задржава право на породичну пензију.

- удовица која до смрти супруга није навршила 50, али је имала навршених 45 година живота, има право на породичну пензију кад наврши 50 година живота.

- удовица која је до смрти супруга или до престанка права на породичну пензију навршила 45 година живота има право на породичну пензију прије навршених 50 година живота, ако постане потпуно неспособна за привређивање.

- удовица има право на породичну пензију и кад је дијете осигураника, односно корисника пензије, рођено након његове смрти.

Ево када удовац има право на породичну пензију:

а) ако је на дан смрти супруге навршио 60 година живота,

б) ако је на дан смрти супруге био потпуно неспособан за привређивање, односно ако је таква неспособност настала у року једне године од дана смрти супруге,

в) ако је послије смрти супруге остало једно или више дјеце која имају право на породичну пензију, а он обавља родитељске дужности према тој дјеци.

Даље се наводи:

- удовац који у току коришћења права на породичну пензију, остварену у складу са ставом 1. т. б) и в) овог члана, наврши 60 година живота задржава право на породичну пензију.

- удовац коме право на породичну пензију остварену према одредбама става 1. тачка в) овог члана престане прије навршених 60, али послије навршених 55 година живота, може поново остварити право кад наврши 60 година живота.

- удовац који није остварио право на породичну пензију у складу са ставом 1. тачка в) овог члана, иако је испуњавао услове, може остварити право на породичну пензију и након престанка права на породичну пензију дјеце, под условима утврђеним овим законом.

- удовац који у току коришћења права на породичну пензију остварену у складу са ставом 1. тачка в) овог члана постане потпуно неспособан за привређивање задржава право на породичну пензију док постоји таква неспособност.

- удовац који у току коришћења права у складу са ставом 5. овог члана наврши 60 година живота задржава право на породичну пензију.

- удовац који до смрти супруге није навршио 60, али је имао навршених 55 година живота, има право на породичну пензију кад наврши 60 година живота.

- удовац који је до смрти супруге или до престанка права на породичну пензију навршио 55 година живота има право на породичну пензију прије навршених 60 година живота ако постане потпуно неспособан за привређивање.

Ево када дијете има право на породичну пензију:

- дијете има право на породичну пензију до навршених 15 година живота.

- послије навршених 15 година живота дијете има право на породичну пензију до завршетка редовног школовања, али најкасније до навршених 26 година живота.

- редовним школовањем, у смислу овог закона, не сматра се школовање у школи истог или нижег степена образовања од школе коју је дијете завршило.

- дијете код кога наступи неспособност за самосталан живот и рад прије 15. године живота има право на породичну пензију док та неспособност траје.

- дијете код кога неспособност за привређивање наступи послије 15. године живота, а прије смрти осигураника, односно корисника пензије има право на породичну пензију ако га је осигураник, односно корисник пензије, издржавао до своје смрти.

- дијете код кога у току коришћења права на породичну пензију наступи неспособност за самосталан живот и рад или неспособност за привређивање задржава право на пензију док та неспособност траје.

- неспособност за самосталан живот и рад постоји када се лице због врсте и тежине физичког или менталног оштећења или врсте и тежине психичке болести не може оспособити за обављање најједноставнијих послова.

Више о овоме читајте на ЛИНКУ.

Коментари 0
Повезане вијести
Хапшења због обљубе дјеце и порнографије Хапшења због обљубе дјеце и порнографије
Српска богатија за 20 беба Српска богатија за 20 беба
Александра Јакшић освојила злато на првенству Републике Српске Александра Јакшић освојила злато на првенству Републике Српске
Најчитаније
 • Апел грађанима у Источном Сарајеву: Чувајте се змија!
  12h 41m
  3
 • Прича о мртвој драгој – Ленка Дунђерски и Лаза Костић
  17h 55m
  0
 • Сутра прекид електричне енергије у Источној Илиџи
  8h 26m
  1
 • Брат министра БиХ Војина Мијатовића насмрт претучен у Београду
  16h 44m
  0
 • Милица Боровчанин ученик генерације СШЦ „Василије Острошки“
  14h 23m
  4