Конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто у ЈУ СШЦ “Источна Илиџа”

21.04.2023. 08:51
0
ИЗВОР: katera.news

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 19. 4. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

ЈУ СШЦ “ИСТОЧНА ИЛИЏА” ИСТОЧНА ИЛИЏА расписује

К О Н К У Р С

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 Професор флауте- 8 часова, на одређено вријеме- до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  („Службени гласник РС” број: 1/16, 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС” број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС” број: 29/12, 86/13- одлука УС, 80/14 и 83/15) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС” 120/20).

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ;

5. увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

6. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. увјерење  о положеном стручном испиту;

9. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

10. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженом конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

12. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио с непуним радним временом , то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српска, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (ово увјерење и увјерење под тачком 5.  које је  претходно наведено у документима које кандидат доставља, нису исти документи) и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно  осуђених за кривична дјела сексуално злоупотребе и искоришћавања дјеце-за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (,,Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање  кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 4. 5. 2023. године у 9:00 часова, а интервју исти дан у 10:00 часова у просторијама Школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју,а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар „Источна Илиџа”

улица Стефана Немање број 10 

71123 Источно Сарајево, са назнаком „За конкурс – позиција број ___

Контакт телефон: 057/342-735       

Коментари 0
Повезане вијести
Општина Источна Илиџа финансијски подржава одлазак дјеце у школу у природи Општина Источна Илиџа финансијски подржава одлазак дјеце у школу у природи
У недјељу парастос за др Миодрага Лазића – четири године од смрти чувеног др Лазе У недјељу парастос за др Миодрага Лазића – четири године од смрти чувеног др Лазе
У акцији добровољног давања крви око 130 матураната У акцији добровољног давања крви око 130 матураната
Најчитаније
 • Тијела жене и дјетета пронађена у кориту ријеке Миљацке
  20h 5m
  0
 • Идентификовани жена и дијете пронађени у кориту Миљацке
  13h 43m
  0
 • Изгорио помоћни објекат у Булозима
  20h 19m
  0
 • Годишњица убиства српских дјечака у Хаџићима; Срђан (12) и Сташа (13) убијени док су се играли
  20h 10m
  2
 • Еколошка катастрофа у Крупачким стијенама: Спалионица гума “Грета“ поново горјела (ФОТО)
  9h 9m
  6