104
AQI
НЕЗДРАВО ЗА ОСЈЕТЉИВЕ ГРУПЕ

ПРОСЈЕЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОДЕ:

1 сат
6 сати
24 сата
7 дана
96
87
86
81
Трг Илиџанске бригаде, И. Илиџа

Шта је AQI?

Бројка коју видите на апликацијама представља индекс квалитета ваздуха (Air Quality Index, AQI) и служи да податке о тренутним концентрацијама загађујућих материја у ваздуху (које се мјере у микрограмима по метру кубном) "преведе" у скалу једноставнију за разумијевање којом би се оцијенило тренутно стање квалитета ваздуха на одређеном подручју. Већа индексна вриједност значи загађенији зрак и озбиљније евентуалне посљедице по здравље. На примјер, 50 индексних поена значи релативно чист зрак и малу вјероватноћу штете по здравље, док индексна вриједност од преко 300 поена значи загађење високог нивоа, изузетно опасног по здравље свих грађана. Вриједности на скали се могу кретати од 1 до 500, а квалитет ваздуха је подељен у 6 категорија, од зелене – добре, до бордо, која је оцијeњена као опасна:

ИНДЕКС ОПИС УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ УПОЗОРЕЊЕ
0-50 ДОБРО Нема. Нема.
51-100 УМЈЕРЕНО Изузетно осјетљиве особе могу искусити симптоме респираторних болести, могуће погоршање симптома срчаних и плућних болести код кардиопулмолошких пацијената и старијих особа. Изузетно осјетљиве особе би требале смањити дуже или напорне активности на отвореном.
101-150 НЕЗДРАВО ЗА ОСЈЕТЉИВЕ ГРУПЕ Повећана могућност симптома респираторних болести код осјетљивих група становништва укључујући старије особе. Могуће погоршање симптома срчаних и плућних болести и урањена смртност код особа са плућним и срчаним болестима. Особе са плућним и срчаним болестима, дјеца и старији би требали смањити дуже или напорне активности на отвореном.
151-200 НЕЗДРАВО Погоршање симптома респираторних болести код осјетљивих група становништва укључујући старије особе и дјецу. Пораст погоршања симптома срчаних и плућних болести и урањене смртности код особа са плућним и срчаним болестима. Повећање респираторних сметњи код свакога. Особе са плућним и срчаним болестима, дјеца и старији би требали избјегавати било какве активности на отвореном.
201-300 ВЕОМА НЕЗДРАВО Значајно погоршање симптома респираторних болести код осјетљивих група становништва укључујући старије особе и дјецу. Значајно погоршање симптома срчаних и плућних болести и повећање смртности код особа са плућним и срчаним болестима. Значајно повећање респираторних сметњи код свакога. Особе са плућним и срчаним болестима, дјеца и старији би требали избјегавати било какве активности на отвореном.
300+ ОПАСНО Озбиљно погоршање симптома респираторних болести код осјетљивих група, укључујући старије особе и дјецу, те ефеката срчаних и плућних болести и повећање смртности код плућних и срчаних болесника. Озбиљан ризик ефеката респираторних болести код свакога. Сви би требали избјегавати икакве физичке активности на отвореном. Особе са плућним и срчаним болестима, дјеца и старији требају остати код куће и смањити све физичке активности.

Одакле апликације прикупљају податке?

Подаци које можете видјети на апликацијама долазе од мјерних станица које су постављене на различитим мјестима у општинама/градовима. Мјерне станице су опремљене сензорима који мјере концентрације загађујућих материја.

Шта је температурна инверзија?

Температура ваздуха обично пада са повећањем надморске висине (1 °C на 100 m). Али током хладних зимских ноћи површина земље веома брзо губи температуру. Зрак у близини површине постаје хладнији од зрака изнад њега и тако настаје топлији слој ваздуха, изнад хладнијег. То се назива температурна инверзија. При оваквој температурној инверзији, топли ваздух делује као поклопац, прекривајући опасне честице.

Каква је веза између инверзије температуре и квалитета ваздуха?

Слојеви топлог ваздуха спречавају да зрак испод њега прође. Због тога, загађивачи који се стварају приликом ложења у домаћинствима, издувни гасови возила и други индустријски загађивачи, круже у близини површине. Концентрација токсина у ваздуху који удишемо расте и постајемо заглављени у “куполи”.

Град смјештен у долини и близу планина подложнији је температурној инверзији од других градова. Хладни ваздух је гушћи и тежи; због тога често “клизи” низ падину планине и завршава у долини, остављајући топлији зрак изнад.

Зимска хладноћа значи сагоријевање више фосилних горива

Иако је индустријско загађење на константном нивоу током цијеле године, загријавање домаћинстава и емисије из возила су већи током хладнијих зимских дана. Нарочито у сиромашнијим земљама у којима се у домаћинствима ложи угаљ и разно смеће. Ниво PM 2.5 честица, угљен моноксида и других токсина се тиме знатно се повећава. PM 2.5 представља честичне материје (particulate matter – PM) које имају пречник мањи од 2.5 микрометра. Пошто су врло мале и лагане, фине честице остају дуже у ваздуху него теже честице. Захваљујући својој малој величини, честице мање од 2.5 микрометара су способне да прођу нос и грло, те могу да продру дубоко у плућа, а чак могу ући и у крвоток, што их чини изузетно опасним за човјека.

Рјешење за овај проблем постоји

Информисаност јавности о проблему квалитета ваздуха у нашој земљи и региону је у посљедње вријеме знатно порасла. Сада је потребно енергију што више усмјерити у рјешавање овог проблема. Мјере су разне, од субвенционисања куповине ефикаснијих пећи и квалитетнијег горива за грађане, преко унапређења енергетске ефикасности, па све до напуштања угља као енергента и преласка на обновљиве изворе енергије.

Истовремено, све мјере које повољно утичу на смањење загађења ваздуха такође ће допринијети и смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и ублажавању климатских промена.