Лана Пудар освојила бронзу на Европском првенству

15.08.2022. 18:26
0
ИЗВОР: nezavisne.com

Лана Пудар (16) освојила је треће мјесто на Европском првенству које се одржава у Риму у дисциплини 100 метара делфин.

У данашњем финалу Лана је имала вријеме 57.27, што је било довољно за трећу позицију на крају трке.

Швеђанка Луисе Хансон постала је првак Европе с временом 56.66, а сребро је освојила Мари Вател из Француске с временом 56.80.

Иначе, нај­бо­ља бх. пли­вачица, ко­ја је би­ла да­ле­ко нај­млађа уче­сни­ца фи­на­ла (16 го­ди­на), ру­тин­ски је избо­ри­ла пла­сман у по­ме­ну­то фи­на­ле на­кон сјај­них нас­ту­па у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма и по­лу­фи­на­лу. Фи­на­ле је избо­ри­ла са чет­вртим вре­ме­ном по­лу­фи­на­ла (58.06 се­кун­ди). Пу­да­ре­вој је ово би­ла дру­га за­врше­на дис­ци­пли­на у Ри­му, прет­хо­дно је у дис­ци­пли­ни на 50 ме­та­ра дел­фин сти­лом окончала нас­туп у по­лу­фи­на­лу, и то на 10. мјес­ту. До кра­ја шам­пи­она­та Ста­рог кон­ти­нен­та бх. хе­ро­ина ће учес­тво­ва­ти и у дис­ци­пли­ни 200 ме­та­ра дел­фин, а ква­ли­фи­ка­ци­је су на ра­спо­ре­ду већ да­нас у ју­тар­њим са­ти­ма, док је по­лу­фи­на­ле ис­тог да­на у по­сли­је­по­дне­вним часо­ви­ма.

Чла­ни­ца мос­тар­ске Ор­ке већ са­да иза се­бе има не­за­бо­ра­вну го­ди­ну. При­је се­ни­ор­ског првен­ства у Ита­ли­ји Ла­на је, под­сје­ти­мо, у Ру­му­ни­ји осво­ји­ла два зла­та и сре­бро на Европ­ском ју­ни­ор­ском првен­ству. Прет­хо­дно је у Алжиру пи­са­ла ис­то­ри­ју осво­јив­ши дви­је зла­тне ме­да­ље на Ме­ди­те­ран­ским игра­ма, чиме је пос­та­ла нај­тро­феј­ни­ја бх. спор­тис­тки­ња ика­д на овом такмичењу. Та­да је сла­ви­ла на 100 и 200 ме­та­ра дел­фин сти­лом. Да ће ово би­ти ње­на го­ди­на у ко­јој је де­фи­нити­вно пос­та­ла чла­ни­ца свјет­ске ели­те пот­врди­ла је на Свјет­ском првен­ству у ве­ли­ким ба­зе­ни­ма. У де­би­ју међу ели­том осво­ји­ла је осмо мјес­то у дис­ци­пли­ни 100 ме­та­ра дел­фин и шес­то мјес­то у дис­ци­пли­ни 200 ме­та­ра дел­фин. Оно што је још им­пре­си­вни­је јес­те да је на 200 ме­та­ра би­ла нај­бо­ље пла­си­ра­на европ­ска пли­вачица и то као нај­млађа уче­сни­ца.

На­кон што за­врши учешће на свом првом се­ни­ор­ском Европ­ском првен­ству, Ла­на неће има­ти пу­но вре­ме­на за одмор. Сли­је­ди јој да­ле­ки пут у Пе­ру, гдје ће се у гла­вном гра­ду Ли­ми одржати Свјет­ско ју­ни­ор­ско првен­ство у пе­ри­оду од 30. авгус­та до 4. сеп­тем­бра. То ће јој ује­дно би­ти и по­сље­дње ве­ли­ко та­кмичење за ову го­ди­ну, ко­ја ће без об­зи­ра на учинак у Пе­руу би­ти нај­бо­ља у ка­ри­је­ри.

Коментари 0
Повезане вијести
Пударова четврта у финалу престижног такмичења у Барселони Пударова четврта у финалу престижног такмичења у Барселони
Лана Пудар изборила наступ на Олимпијским играма у Паризу Лана Пудар изборила наступ на Олимпијским играма у Паризу
Урош Бојанић првак Европе Урош Бојанић првак Европе
Најчитаније
 • Село које је проклео цар Лазар и данас живи клетву
  13h 0m
  1
 • Тешка несрећа у Сарајеву: Једна дјевојка погинула, двије тешко повријеђене
  21h 35m
  0
 • Сутра мирни скуп на мјесту гдје је страдала Азра Спахић (ФОТО)
  12h 28m
  1
 • Годишњица рођења српског пјесника Алексе Шантића
  13h 30m
  0
 • Вучевић нови предсjедник СНС-a
  17h 35m
  0