Katera TV | Mir Božiji, Hristos se rodi!

Mir Božiji, Hristos se rodi!

KANAL CZK Istočna Ilidža

OPIS

JU Centar za kulturu i informisanje svim građanima Opštine Istočna Ilidža želi srećne Božićne praznike uz tradicionalni pozdrav Mir Božiji, Hristos se rodi! Zahvalni akatist-Slava Bogu za sve, Ikos 12 Tekst čitala Sara Vasiljević Instrumental: Psalam 135