Конкурс за пријем четири радника у ОШ "Јован Дучић"

27.02.2021. 14:26
0
ИЗВОР: КАТЕРА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.   Водитељ продуженог боравка (наставник разредне наставе, дипломирани педагог), пуна норма, један (1) извршилац са радним искуством, положен  стручни испит, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2021. године.

2.       Наставник географије – један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, норма 16 часова.

3.   Наставник хемије – један (1) извршилац, приправник, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2022. године, норма 8 часова.

4.   Наставник информатике – један (1) извршилац, приправник, на одређено  вријеме, а најдуже до 31.8.2022. године, норма 8 часова.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број: 37/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18,45/19).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

1)   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)   да је пунољетан,

3)   да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни  однос),

4)   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава ,

5)  да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за  

     кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6)  да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4.

V) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о држављанству; 

4. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у   области траженој конкурсом или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4,

9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4,

10. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4,

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се обавити 11.3.2021. године, у 13 сати. Интервју кандидата ће се обавити 11.3.2021. године, у 14 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти путем поште са назнаком “Пријава на конкурс, не отварати”, на адресу школе:

ЈУ ОШ “Јован Дучић” Касиндо, Младичка бр 3,                                                                             

71 213 Источна Илиџа                                                               

Коментари 0
Повезане вијести
МУП Републике Српске расписао конкурс за Полицијску академију
Конкурс за пријем два радника у Дом здравља у Сокоцу
Конкурс за пријем васпитача у "Цврчак"
Најчитаније
 • Медвјед напао чобанина, изгризао га и поломио му руке
  19.04.2021
  1
 • Ухапшен мушкарац из Пала због пуцњаве у затвореном простору
  20.04.2021
  0
 • Рогатичанин тешко повријеђен у саобраћајној незгоди
  19.04.2021
  0
 • Пљачка пумпе у Источном Новом Сарајеву
  19.04.2021
  3
 • Влада смијенила десет директора у "Шумама Српске"
  19.04.2021
  3