Конкурс за пријем радника-васпитача у Предшколској установи „Бамби“

18.03.2023. 20:36
0
ИЗВОР: katera.news

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "БАМБИ" ПАЛЕ

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника-васпитача

Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програма за образовање васпитача) … 1 извршилац

II ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ПУ Клуб за дјецу „Бамби" Пале.

III ОПШТИ УСЛОВИ

Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

Да су старији од 18 година,

Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,

Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

Да се против њих  не води кривични поступак.

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

Висока стручна спрема

а)  -ВСС-први циклус студијског програма  или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

б) -положен стручни испит

V - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује,  кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

Увјерење о држављанству,

Извод из матичне књиге рођених,

Диплому о завршеној стручној спреми – први циллус студијског програма  или еквивалент по студијскомм програму предшколског васпитања,

Додатак дипломи који садсржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно образовни рад,

Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

Увјерење да нису осуђивани ( доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа),

8, Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

V - РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу „Глас Српске",  и огласној табли ПУ Клуб за дјецу „Бамби"  Пале.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунат ће се од последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI-ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 25.03.2023. године у 17,00 часова у просторијама установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Клуб за дјецу „Бамби", Сердар Јанка Вукотића бр 12, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30-16.30 часова са назнаком „ Комисија за спровођење поступка пријема радника у  ПУ Клуб за дјецу „Бамби" Пале".

Коментари 0
Повезане вијести
Расписан конкурс за школовање кадета на грчким војним академијама Расписан конкурс за школовање кадета на грчким војним академијама
„Насиље није опција, заједно смо и љепши и јачи“ – поручили ученици власеничке средње школе (ФОТО/ВИДЕО) „Насиље није опција, заједно смо и љепши и јачи“ – поручили ученици власеничке средње школ...
Награђени побједници конкурса поводом обиљежавања Дана Прве сарајевске механизоване бригаде Награђени побједници конкурса поводом обиљежавања Дана Прве сарајевске механизоване бригаде
Најчитаније
 • Пукао рингишпил у Палама
  9h 34m
  1
 • Једногодишњaк у критичном стању након незгоде на зип-лајну
  22h 13m
  1
 • У закључаном стану пронађена мртва браћа
  13h 41m
  0
 • Регистрована козја куга, уништено око 2.500 животиња
  11h 40m
  0
 • Како сам заборавио рођено дијете: Потресна прича оца чији је син умро у колима
  20h 7m
  0