Конкурс за пријем радника-васпитача у Предшколској установи „Бамби“

18.03.2023. 20:36
0
ИЗВОР: katera.news

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "БАМБИ" ПАЛЕ

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника-васпитача

Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програма за образовање васпитача) … 1 извршилац

II ОПИС ПОСЛОВА

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ПУ Клуб за дјецу „Бамби" Пале.

III ОПШТИ УСЛОВИ

Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

Да су старији од 18 година,

Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,

Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

Да се против њих  не води кривични поступак.

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

Висока стручна спрема

а)  -ВСС-први циклус студијског програма  или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

б) -положен стручни испит

V - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује,  кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

Увјерење о држављанству,

Извод из матичне књиге рођених,

Диплому о завршеној стручној спреми – први циллус студијског програма  или еквивалент по студијскомм програму предшколског васпитања,

Додатак дипломи који садсржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно образовни рад,

Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

Увјерење да нису осуђивани ( доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа),

8, Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

V - РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу „Глас Српске",  и огласној табли ПУ Клуб за дјецу „Бамби"  Пале.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунат ће се од последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI-ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 25.03.2023. године у 17,00 часова у просторијама установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Клуб за дјецу „Бамби", Сердар Јанка Вукотића бр 12, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30-16.30 часова са назнаком „ Комисија за спровођење поступка пријема радника у  ПУ Клуб за дјецу „Бамби" Пале".

Коментари 0
Повезане вијести
Конкурс за нове српске ријечи: Зрчак, демонокрнтија, несвој, чежњиште… Конкурс за нове српске ријечи: Зрчак, демонокрнтија, несвој, чежњиште…
Оружане снаге БиХ расписале оглас за 300 нових војника Оружане снаге БиХ расписале оглас за 300 нових војника
Конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто у вртићу „Машин свијет“ Источна Илиџа Конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто у вртићу „Машин свијет“ Источна Илиџа
Најчитаније
 • Сјећање: Шест година без Милана Микана Кнежевића
  18h 6m
  0
 • ПУ Источно Сарајево: Мотоциклиста задобио повреде опасне по живот
  19h 34m
  0
 • Саборна црква у Сарајеву прославља крсну славу
  17h 46m
  0
 • У саобраћајној незгоди повријеђено седам лица
  14h 52m
  0
 • Изазовна и неистражена пећина код Сокоца (ФОТО)
  20h 35m
  0