Konkurs za prijem radnika-vaspitača u Predškolskoj ustanovi „Bambi“

18.03.2023. 20:36
0
IZVOR: katera.news

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU "BAMBI" PALE

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika-vaspitača

Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača) … 1 izvršilac

II OPIS POSLOVA

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu „Bambi" Pale.

III OPŠTI USLOVI

Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

Da su stariji od 18 godina,

Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak.

IV – POSEBNI USLOVI:

Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Visoka stručna sprema

a)  -VSS-prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b) -položen stručni ispit

V - POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje,  kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Uvjerenje o državljanstvu,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi cillus studijskog programa  ili ekvivalent po studijskomm programu predškolskog vaspitanja,

Dodatak diplomi koji sadsrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,

Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8, Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

V - ROK PODNOŠENjA PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske",  i oglasnoj tabli PU Klub za djecu „Bambi"  Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI-OSTALE ODREDBE

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.03.2023. godine u 17,00 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu „Bambi", Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30-16.30 časova sa naznakom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u  PU Klub za djecu „Bambi" Pale".

Komentari 0
Povezane vijesti
Objavljeni konkursi za nagrade "Zlatna sova" i "Sovica" Objavljeni konkursi za nagrade "Zlatna sova" i "Sovica"
Objavljeni konkursi za dodjelu 1.065 stipendija studentima Objavljeni konkursi za dodjelu 1.065 stipendija studentima
Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnoj i srednjoj školi u Sokocu Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnoj i srednjoj školi u Sokocu
Najčitanije
 • Opština Istočno Novo Sarajevo organizuje podjelu novogodišnjih paketića
  1h 7m
  0
 • Imam poziva da se od lovačkih sekcija prave vojne formacije
  18h 0m
  6
 • Požar na objektu bivšeg hotela Kristal
  17h 12m
  0
 • „Rade, sine, nemoj majke zaboravit...'“
  21h 54m
  1
 • Vuk Mičić neporažen u profesionalnom meču
  22h 16m
  0