Niz svečanosti u čast Dana i krsne slave Filozofskog fakulteta

19.05.2023. 09:32
0
IZVOR: srna.rs

Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježiće Dan fakulteta i krsnu slavu - Sveti Jovan Bogoslov nizom svečanosti koje danas počinju.

Predviđeno je da danas u 11.00 časova budu promovisani dilomirani studenti prvog i drugog ciklusa studija u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Pale, a u 14.00 časova je predviđeno otvaranje Centra za francuske i frankofone studije na Filozofskom fakultetu Pale, saopšteno je iz ove visokoobrazovne ustanove.

Otvaranje naučnog skupa "Nauka i stvarnost" predviđeno je za sutra u 9.00 časova, dok je za 10.00 časova zakazan rad naučnog skupa po sekcijama.

Izložba "Da se ne zaboravi" Ruskog istorijskog društva biće otvorena u 13.00 časova na Filozofskom fakultetu Pale.

Obilježavanje Dana i krsne slave Filozofskog fakulteta biće završeno u nedjelju, 21. maja, kada će u 9.00 časova biti služena liturgija u Hramu Svetog Arhangela Gavrila na Palama, a čin lomljenja slavskog kolača zakazan je u 11.00 časova u dekanatu Filozofskog fakulteta.

Na Fi­lo­zof­skom fa­kul­tetu ima 18 katedri iz humanističkih, društvenih i prirodno- matematičkih nauka.

Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u Is­toč­nom Sa­ra­je­vu smje­šten je na Pa­la­ma i
ba­šti­ni na­slje­đe Filozofskog fakulteta osno­va­nog 1950. go­di­ne u Sarajevu.

Rad Fakluteta ob­no­vljen je 1993. godine u ta­da­šnjem Srp­skom Sa­ra­je­vu, nakon što su, zbog gra­đan­skog ra­ta, vi­še od 600 pro­fe­so­ra i ne­ko­li­ko hi­lja­da stu­de­na­ta mo­ra­li da na­pu­ste Sarajevo, ko­je je bi­lo glav­ni uni­ver­zi­tet­ski cen­tar u biv­šoj SR ­BiH.

Na­šav­ši se na pe­ri­fe­ri­ji gra­da u ko­me su osta­le sve kul­tur­ne i obra­zov­ne usta­no­ve ko­je je srp­ski na­rod vi­je­ko­vi­ma stva­rao, gru­pa pro­fe­so­ra od­lu­či­la je da ob­no­vi rad Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, da bi ge­ne­ra­ci­je mla­dih mo­gle da na­sta­ve ško­lo­vanje.

Komentari 0
Povezane vijesti
''Vukovi" sa Pala kupili automobil Dragi Ruparu ''Vukovi" sa Pala kupili automobil Dragi Ruparu
Mladić poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Pala Mladić poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Pala
U Palama prikupljeno 3.500 KM za liječenje Milijane Grujić U Palama prikupljeno 3.500 KM za liječenje Milijane Grujić
Najčitanije
 • Vatrogasci iz Istočnog Sarajeva potresnom porukom oprostili se od mladog kolege
  21h 26m
  0
 • Ubijene dvije osobe, jedna povrijeđena
  9h 55m
  0
 • Dr Vladimir Radović novi specijalista ginekologije i akušerstva u Bolnici „Srbija“
  16h 26m
  6
 • Mostarka ima rak koji je metastazirao, a i suprug joj je teško bolestan: Pomozimo joj u liječenju
  20h 41m
  0
 • Putniče namjerniče, ako prolaziš kroz Ulm svrati na srpsko vojničko groblje
  10h 57m
  1