Pretraga vijesti: hram bogorodice ljeviške
Temelji
Drži nas svetinja: „Zenica oka mog, gnezdo je lepote tvoje!“ Drži nas svetinja: „Zenica oka mog, gnezdo je lepote tvoje!“
„Idemo brate“, kaže visoki sveštenik sa svežnjem ključeva u rukama. Otvara prvu bravu na ogradi sa bodljikavom žicom i potom je odmah zaključava.„Da mi se neko ne zavuče“, govori dok stojimo na usk...
Slika vijesti