Pretraga vijesti: kralj aleksandar
Riznica
Memorijalne šume kralja Petra I i kralja Aleksandra I Karađorđevića u Izraelu Memorijalne šume kralja Petra I i kralja Aleksandra I Karađorđevića u Izraelu
Između dva svjetska rata, u razdoblju formiranja kontura buduće izraelske države, masovnije imigracije Jevreja u mandatnu Palestinu, kao i pojačane delatnosti cionističkih organizacija u Evropi, do...
Slika vijesti