Конкурс за пријем четири наставника у Основну музичку школу Источно Сарајево

07.03.2021. 00:51
0
ИЗВОР: glassrpske.com

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 3.03.2021. године.

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО расписује:

КОНКУРС за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник солфеђа и теорије музике - 1 извршилац, пуна норма, са радним искуством у струци  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу –  на неодређено вријеме;

2. Наставник   корепетиције - 1 извршилац,  пуна норма, са радним искуством у струци  и  положеним  стручним  испитом за рад у васпитно-образовном процесу –  на неодређено вријеме;

3. Наставник виолине - 1 извршилац,  пуна норма, са радним искуством у струци  и  положеним  стручним  испитом за рад у васпитно-образовном процесу –  на одређено вријеме, односно до повратка наставнице са породиљског одсуства;

4.  Наставник гитаре - 1 извршилац,  пуна норма, са радним искуством у струци  и  положеним  стручним  испитом за рад у васпитно-образовном процесу –  на одређено вријеме, односно до 30.6.2021. године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава;

5. да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 16.3.2021. године – тестирање у 11:00 часова, интервју у 14 часова;

Списак кандидата који испуњавају услове конкурс школа ће поставити на огласној табли школе;

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу:

ЈУ Школа за основно музичко образовање, Ђенерала Драже Михајловића бр. 40, 71.123 Источно Ново Сарајево

Коментари 0
Повезане вијести
Конкурс за пријем радника-васпитача у Предшколској установи „Бамби“ Конкурс за пријем радника-васпитача у Предшколској установи „Бамби“
Конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Основној школи „Петар Петровић Његош“ Конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Основној школи „Петар Петровић Његош“
Оглас за пријем 440 кандидата у професионалну војну службу Оглас за пријем 440 кандидата у професионалну војну службу
Најчитаније
 • ФТН из Новог Сада ускоро у Требињу - Град и Република подржали отварање новог факултета
  19h 8m
  11
 • Лана Лубура и Александар Вуковић најбољи спортисти општине Источна Илиџа у 2022. години (ФОТО)
  16h 19m
  0
 • Прасићи опет поскупјели
  4h 1m
  0
 • Регионални центар Института за јавно здравство 30 година у служби здравља
  15h 20m
  0
 • Хиљаде родитеља коцкају се животима дјеце
  4h 16m
  0