Katić: Obezbijediti kontinuiran razvoj opštine Istočno Novo Sarajevo

30.11.2020. 20:49
1

Novoizabrani načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić u intervjuu za portal Katera kaže da su ključni strateški prioriteti, koji su sastavni dio njegovog Programa razvoja opštine, razrađeni kroz deset oblasti.

Katić kaže da u naredne četiri godine ima u planu da obezbijedi kontinuiran razvoj opštine Istočno Novo Sarajevo, te dodaje da je za njih svaki projekat ključan, jer će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života u ovoj lokalnoj zajednici.

U saradnji sa republičkim institucijama i Vladom Republike Srpske, Katić najavljuje brojne infrastrukturne projekte, gradnju obrazovnih ustanova, završetak poslovne zone „Vranješ“, o kojoj se mnogo govorilo proteklih godina, te o ambicijama i težnji ka tome da Istočno Novo Sarajevo postane ekološka opština.

Kako će izgledati Vaš program razvoja opštine Istočno Novo Sarajevo u naredne četiri godine?

Jovan Katić: Ključni strateški prioriteti koje su sastavni dio Programa razvoja i prema kojima ćemo usmjeriti svoju energiju u narednom periodu identifikovani su i razrađeni u okviru deset oblasti, i to: Prostorno planiranje i komunalna infrastruktura, moderna i efikasna lokalna samouprava, privreda i poljoprivreda, zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje, pronatalitetna politika, sport i sportska infrastruktura, kultura, nevladin sektor i bezbjednost.

Vlast predvođena SNSD-om u opštini Istočno Novo Sarajevo u proteklih osam godina, od ruralne i zatvorene sredine, izgradila je prepoznatljivu, modernu, za život poželjnu, jednu od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Naš plan je da obezbijedimo kontinuitet razvoja naše lokalne zajednice, koristeći iskustva i dobre prakse koje smo ustanovili i implementirali u prethodnih osam godina.

Slika

Jezero i nova rekreaciona zona u Centru 3 

Za nas, svaki projekat je ključan, jer doprinosi poboljšanju kvaliteta života naših stanovnika, ali izdvojio bih par većih projekata, a to su izgradnja još jedne osnovne škole i obdaništa u dijelu „Centar 3“ izgradnja jezera i rekreacione zone u istom dijelu opštine, zatim, u saradnji sa Vladom Republike Srpske izgradnja zgrade Muzičke akademije i zgrade rektorata, te novog studentskog doma. 

Osim toga, u planu je izgradnja šetališta uz rijeku Tilavu, od kružnog toka u ulici Nikole Tesle do Toplika, uz uređenje korita rijeke i prateće radove, te izgradnja mosta u blizini svadbenog salona „Rodeo“. U planu je još veliki broj projekata koji se mogu naći detaljno opisani u Programu razvoja i period od naredne četiri godine biće zasigurno obilježen radom i građenjem, uz zadržavanje postavljene dinamike razvoja naše lokalne zajednice.

Kako će izgledati razvoj poslovne zone „Vranješ“ i kako planirate privući investitore?

Jovan Katić: Sa završetkom infrastrukturnog okvira, Poslovna zona „Vranješ“ postaće zona u kojoj će raditi preko 300 radnika. Naš cilj u narednom periodu jeste da privrednim subjektima i potencijalnim investitorima olakšamo inicijalni period poslovanja, kako bi se omogućio njihov rast i razvoj.

Slika

Nova predškolska ustanova u Centru 3

Globalno posmatrano, ekonomija postaje sve dinamičnija, što nužno mora korespondirati sa kapacitetima javne uprave i njenom sposobnošću da ažurno i adekvatno odgovori na nove potrebe privrede, kako bi amortizovala negativne spoljne uticaje, te bila akcelerator privrednog razvoja. U tom smislu, naš fokus u narednom periodu neće biti samo na stvaranju ambijenta za privlačenje novih investitora, što je obaveza svake javne uprave, nego na potpuno novom, strateškom i sveobuhvatnom pristupu ovom segmentu.

Ovaj pristup neće se ogledati samo u osiguranju infrastrukturnog okvira nego i u planski osmišljenom setu mjera u pogledu parafiskalnog opterećenja, stručnoj i savjetodavnoj podršci za start-up kompanije, povezivanju sa akademskom zajednicom u okviru Univerziteta i sinhronizovanju srednjoškolskog obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

Uvjereni smo da naše komparativne prednosti, uz odgovarajući strateški pristup ovom segmentu, inovativan način rada javne uprave, kvalitet nove saradnje sa Razvojnom agencijom Grada Istočno Sarajevo, te sinergijsko djelovanje sa republičkim organima vlasti, organima vlasti na nivou BiH i našim partnerskim međunarodnim institucijama, možemo odgovoriti izazovu koji je pred nama i kreirati potpuno novi investicioni ciklus u našoj opštini.

Najavili ste da će Istočno Novo Sarajevo postati ekološka opština? Šta će tome prethoditi i koje poteze ćete napraviti ka tom cilju?

Jovan Katić: Opština Istočno Novo Sarajevo ima ambiciozan cilj da u narednih osam godina postane ekološka opština, što, između ostalog, podrazumijeva rješavanje problema otpadnih voda u naseljima koja nemaju izgrađenu fekalnu kanalizaciju, uključujući ulicu Đure Jakšića, naselje Ivanići, te dio naselja Miljevići, kroz povezivanje sa izgrađenim kolektorom u Beogradskoj ulici. 

Takođe, ovo podrazumijeva i rješavanje istog problema u naselju Uzdojnice u mjesnoj zajednici Toplik, izgradnju primarnog kolektora u mjesnoj zajednici Tilava i izgradnju sekundarnih kolektora u mjesnoj zajednici Tilava, kao i rješavanje otpadnih voda na padinskim dijelovima Trebevića koji pripadaju opštini Istočno Novo Sarajevo (Stanojevići, Kozarevići, Petrovići, Tvrdimići), ali i rehabilitaciju postojećeg fekalnog kolektora.

Slika

Projekat uređenja korita Tilave i izgradnja parka

Kad je u pitanju vodovodno-kanalizaciona infrastruktura, period iza nas karakterišu značajne investicije u razvoj infrastrukture, opreme i pratećih objekata. U narednom periodu, uložićemo značajna sredstva u zamjenu azbest-cementnih cijevi, razvoj i proširenje vodovodne mreže u okviru regulacionih planova „Centar 1“ i „Centar 3“, kaptiranje novih izvorišta i povezivanje sa postojećim vodovodom Tilava (Grabski mlini, Topličina, Kasipovac, Sušica), a urađena su i hidrogeološka ispitivanja postojećeg kapaciteta izvorišta Tilava uz mogućnost proširenja.

Takođe, osiguravanje sistema efikasne proizvodnje toplotne energije i sigurna isporuka građanima predstavljaju osnovnu misiju komunalnog preduzeća čiji je osnivač Opština Istočno Novo Sarajevo, a naš su strateški cilj u narednom periodu. Osim kvalitetne i sigurne isporuke toplotne energije, pitanje ekologije u sarajevskoj kotlini je nezaobilazno.

Koliko ste zadovoljni isporukom električne energije i kvalitetom toplotne energije?

Jovan Katić: Kada je u pitanju isporuka električne energije, dobili smo informaciju o periodičnim smetnjama u isporuci iste u mjesnim zajednicama Tilava, Petrovići i Stanojevići. Informisani smo da je Elektrodistribucija upoznata sa problemom i u narednom periodu radiće se na unaprijeđenju usluge.

Što se tiče toplotne energije, u prethodnom periodu u pogledu širenja toplovodne mreže i povećanja broja korisnika bilježi se konstantan i značajan rast, a taj trend povećanja broja korisnika sigurno će se nastaviti i u narednom periodu. Ono što se u ovom segmentu nameće kao apsolutni prioritet jeste povećanje instalisanih kapaciteta uz zamjenu i modernizaciju opreme, za šta je potrebno obezbijediti značajna finansijska sredstva.

Kupovinom novih kotlova i prateće opreme osiguralo bi se povećanje snage i toplifikacionog kapaciteta, ali i veća energetska efikasnost te sigurnost proizvodnje, distribucije i isporuke toplotne energije. Budući da se radi o višemilionskoj investiciji, naš fokus biće na obezbjeđivanju sredstava i pronalaženju izvora finansiranja (budžet lokalne zajednice, republički grantovi, međunarodni donatori i kreditna sredstva).

Promjena osnovnog energenta i prelazak sa mazuta na plin dovelo bi do ekološki prihvatljivog i ekonomski isplativijeg rješenja.

Da li je realno očekivati da će opština izdvojiti više novca za pomoć privrednicima i poljoprivrednicima u naredne četiri godine?

Jovan Katić: Zadatak opštine prije svega jeste stvaranje dobrog poslovnog ambijenta za razvoj privrede i poljoprivrede. Shodno tome, moramo se posvetiti daljem stvaranju takvog ambijenta i njegovom daljem unapređenju. Sa pravilnim razvojem opštine u infrastrukturnom smislu očekujemo i privlačenje investitora, te sva sredstva koja se ulože u projekte na taj način donose za sobom nove uslove za privlačenje investicija.

Takođe, efikasan rad lokalne uprave i njena povezanost sa građanima i poslovnom zajednicom, a posebno sa višim nivoima vlasti je od velikog značaja za unapređenje poslovnog ambijenta i otvaranje mogućnosti za razvoj privrede i poljoprivrede.  Do sada je opština i direktno pomagala privredu i poljoprivredu kroz programe podsticaja, kroz godišnja izdvajanja u iznosu između 100 i 150 hiljada KM. Namjera je da i dalje nastavimo da držimo takav kontinuitet i da pokušamo obezbijediti još veća ulaganja kroz specifične programe.

Slika

Nova osnovna škola u Istočnom Novom Sarajevu

Ovdje vidimo šansu kroz udruživanje sredstava naših programa podsticaja sa sredstvima viših nivoa vlasti Republike Srpske, ali i sredstvima podrške od strane različitih državnih fondova, međunarodnih razvojnih agencija i međunarodnih fondova čime bi se postigla dodatna sinergija, koja bi za rezultat imala još veću podršku kako u finansijskom smislu, tako i u specifičnijem pristupu svim izazovima koji postoje i koji se postavljaju pred naše privednike.  

Moram se osvrnuti i na negativan uticaj pandemije virusa korona na privredu, zbog čega je u 2020. godini izdvojeno više od 430 hiljada KM direktnih i indirektnih finansijskih podsticaja za različite vrste privrednih subjekata, kroz nabavku 80 plastenika i sjemenskog materijala, te kreiran „Kovid program“, koji je podrazumijevao oslobađanje od plaćanja naknada za odvoz smeća za dva mjeseca, oslobađanje plaćanja zakupnine za ljetne bašte i bilborde, pomoć pružaocima taksi usluga i podršku za otvaranje novih radnih mjesta.

U narednom periodu osiguraćemo kontinuitet ovih trendova kroz usavršavanje postojećih setova mjera i mehanizama podrške kao i uvođenje novih. S ciljem sagledavanja potrebe za eventualnim revidiranjem Programa podsticaja privredi i poljoprivredi, dodatno ćemo intenzivirati rad Privrednog savjeta, kao jednog od savjetodavnih mehanizima lokalnoj samoupravi.

Koliko novca planirate izdvojiti za pronatalitetnu politiku i stipendije studentima?

Jovan Katić: Kada je u pitanju podrška studentima, nastojaćemo povećati sredstva za stipendije i pomoć, jer mladi su oslonac i budućnost svake lokalne zajednice. Ponosni smo što naša lokalna zajednica ima veliki broj mladih ljudi, spremnih za obrazovanje i izazove koje novo vrijeme postavlja ispred njih. U skladu s tim, naš plan je da povećamo podršku za stipendije studentima i finansiranje naučnog rada. Odmah u prvoj godini planiramo povećanje, gdje namjeravamo izdvojiti između 120 i 150 hiljada KM.

Što se tiče pronatalitetne politike, opština Istočno Novo Sarajevo poznata je po tome i među prvima je počela sa izdvajanjem sredstava za ove namjene. Sama politika ima tri komponente, gdje opština daje sredstva za novorođenu djecu, za sufinansiranje vantjelesne oplodnje i te porodicama koje imaju četvero i više djece. Naša namjera je da nastavimo ovu dobru praksu i da, obzirom da raste broj stanovnika i potencijalnih korisnika, povećamo i sredstva za ova izdvajanja. Time želimo dati svoj doprinos očuvanju i izgradnji zdrave, stabilne i uspješne porodice i porodičnih vrijednosti.

Koliko novca ćete izdvojiti za razvoj kulture, posebno za završetak izgradnje novog pozorišta i galerije „Kućanski“?

Jovan Katić: Kultura je nešto što obilježava svaku sredinu i opština Istočno Novo Sarajevo do sada bila je jedna od vodećih opština prema broju i sadržaju kulturnih dešavanja. Namjeravamo takav trend i nastaviti. Nažalost, pandemija korona virusa je promijenila i u velikoj mjeri zaustavila i usporila kulturna dešavanja, ali mišljenja sam da ne smijemo stati i da je neophodna dodatna podrška svim manifestacijama i projektima iz oblasti kulture.

U tom smislu, prilikom kreiranja naših novih politika u segmentu kulture namjeravamo pravilnim i racionalnim planiranjem obezbijediti  podršku svim manifestacijama, ali i završiti dva ključna infrastrukturna projekta u našoj zajednici - izgradnja i završetak Narodnog pozorišta i izgradnja i završetak objekta galerije „Kućanski“. Za realizaciju ovih projekata neophodna su značajna sredstva, nešto iznad iznad 3 miliona KM, prema procjenama, i to za pozorište 2,6 miliona KM, a za galeriju 500 hiljada KM.

Kakvi su Vam planovi po pitanju ulaganja u razvoj turizma i koji su to projekti koji će obilježiti naredne četiri godine Vašeg mandata?

Jovan Katić: Izgradnja turističko-izletničkog kompleksa „Tvrdimići“ predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih prioriteta opštine Istočno Novo Sarajevo u sferi turizma. Odličan geografski položaj, blizina Sarajeva, moderna saobraćajna infrastruktura, srednjovjekovna istorijska zaostavština i nevjerovatno prirodno bogatstvo predstavljaju savršenu osnovu za razvoj ne samo izletničkog i vikend turizma, već i novog kongresnog središta, budući da kongresni turizam posljednjih decenija bilježi konstantan rast i globalno čini 25% ukupnog međunarodnog turizma.

Slika

Budući turističko-izletnički kompleks "Tvrdimići"

Bazična infrastruktura ovog lokaliteta je već osigurana, a kreirani su i brojni sadržaji rekreacionog i manifestacionog tipa, dok će u godini pred nama započeti izgradnja novog vikend-naselja. Naredni period biće vrijeme generisanja novog investicionog ciklusa na ovom lokalitetu, kroz organizaciju investicione konferencije za najznačajnije regionalne turističke subjekte kako bi se predstavio nesumnjivi potencijal ovog lokaliteta. 

Kakvu saradnju očekujete se Gradskom upravom i drugim opštinama iz sastava grada?

Jovan Katić: Saradnju sa susjednim opštinama i Gradom Istočno Sarajevo planiramo u potpunosti reformisati, redefinisati i prilagoditi potrebama i interesima građana. Uz Ljubišu Ćosića, kao gradonačelnika i čovjeka koji je više puta apostrofirao da interes grada i opština i svih stanovnika mora biti iznad političkih interesa, siguran sam da će saradnja, ne samo sa opštinom Istočno Novo Sarajevo, nego i drugim opštinama iz sastava grada biti na najvišem nivou i usmjerena ka napretku i razvoju.

Kao i do sada, trudićemo se da koordinisano idemo u susret svim izazovima prije nego što postanu problemi, kako bismo uvijek bili korak ispred potencijalno negativnih uticaja i trendova, aktivno tražeći načine za unapređenje naših kapaciteta.

Kao opštinsko rukovodstvo, kroz otvoren i proaktivan odnos obezbijedićemo dalje jačanje saradnje sa gradskim, republičkim organima vlasti i organima vlasti na nivou BiH, dok ćemo zajedno sa svojim političkim partnerima obezbijediti kontinuitet razvoja naše lokalne zajednice, koristeći iskustva i dobre prakse koje smo ustanovili i implementirali u prethodnih osam godina. Otvoreni smo za saradnju i intenzivan zajednički rad na onome što je okosnica našeg djelovanja – okupljanju za bolju budućnost stanovnika naše opštine i grada.

Biografija:

Jovan Katić rođen je 9. aprila 1983. godine u Sarajevu. Završio je Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2009. godine. Trenutno postidplomac na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smjer: menadžment u javnoj upravi.

Od 2012 - 2020. godine bio je direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo. Od 2009 – 2012. godine radio je kao rukovodilac radne jedinice MHE „Elektrodistribucija“ a.d. Pale u Trnovu. 2009. godine bio je referent za naplatu potraživanja u MHE „Elektrodistribucija“ a.d. Pale.

Od 2012. godine obavlja funkciju direktora preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo. Od 2018. godine je na funkciji potpredsjednika „Udruženja Vodovodi Republike Srpske“.

 

Razgovarao: Miljan Rašević

Komentari 1
 • Generic placeholder image
  Dejan 02.12.2020. 15:27
  Fina bajka, nego kako ćemo mi u stvarnosti. Napravite javnu kuhinju, znate li koliko je naših sugrađana gladno? I da mi je čuti Jovana da kaže bilo koje 3 rečenice zaredom. Toliko o stručnosti partijskog poslušnik, kao i većine oko njega.
Povezane vijesti
Istočno Novo Sarajevo: Od nedjelje ponovo škola crtanja i slikanja
Mrda: Sve spremno za početak nastave u drugom polugodištu
U utorak Svetosavska akademija i promocija romana „Kosti“
Najčitanije
 • Paljanin osumnjičen zbog zloupotrebe službenog položaja
  13h 27m
  0
 • Uhapšeno lice zbog krađe u Palama
  21.01.2021
  0
 • Paljanin prvi doplivao do Časnog krsta na Perućcu
  20.01.2021
  3
 • Lubura: Imam potvrdu da deponija u Krupačkim stijenama nema ekološku dozvolu
  21.01.2021
  1
 • Preminula Mira Furlan
  20h 56m
  0