Pretraga vijesti: mojsije đerković
Riznica
Sjećanja Hrešana na dolazak Austrougarske imperije u BiH Sjećanja Hrešana na dolazak Austrougarske imperije u BiH
Zgrada srpske škole (kasnije Bogoslovije) osvještana je 4. oktobra 1897. godine. I staro i mlado ovog jesenjeg dana se sa Hreše, Bioska i okolnih sela našlo na svečanosti čina postavljenja kamena te...
Slika vijesti
Riznica
Srednjovijekovne nekropole stećaka u okolini Pala Srednjovijekovne nekropole stećaka u okolini Pala
Krajem 12. vijeka Bosna se formirala kao posebna država, a time se izdvaja i posebna crkva koja se naziva hrišćanskom. Preko crkve se širi običaj sahranjivanja pod stećcima. To razdoblje od početka ...
Slika vijesti