Duško Bošković: Crkva Svetog Ante u Sarajevu

05.08.2020. 17:17
2

Mnogi su zgroženi Erduanovom odlukom da pravoslavnu crkvu pretvori u džamiju pa se nameće logično razmišljanje zašto se onda ovaj proces negdje drugo ne bi obavio u suprotnom smjeru, da recimo džamije pretvara u crkve.

Za sada se niko ne bavi fenomenom pretvaranja crkve u crkvu, što je takođe interesantna pojava ispod našeg podneblja. U Sarajevu postoji Crkva Svetog Ante, kažu da je sagrađena 1882. godine, i u to vrijeme je bila jedina rimokatolička bogomolja. U njoj je stolovao sarajevski nadbiskup Josip Štadler, očiglednog germanskog porijekla. Znači sve crkve u Sarajevu, pa i mnogo šire, su do tada bile srpske. U Sarajevo je, dakle,  rimokatoličanstvo došlo krajem 19. vijeka.

Ako pogledamo slijedeće tri slike rimokatoličkih bogomolja u Sarajevu, spomenutu crkvu, katedralu i crkvu na Malti, te obratimo pažnju na njihovu orjentaciju u smisli strana svijeta, vidimo da je Crkva Sv. Ante okrenuta u pravcu istok-zapad, a ostale dvije sjever-jug.

Da možda prva crkva nije bila prvobitno srpska crkva, koju je neki erduanovski tip iz 19. vijeka prepravio na rimokatoličku?